Muromachi Periodknow

We have compiled a chronology of the Muromachi period.

YearincidentplacegeneralRelated people
1334Kenmu new governmentKyoto Emperor Go-Daigo
1338Takauji Ashikaga becomes Seii Taishogun and establishes the Muromachi Shogunate.KyotoFirst generation: Takauji Ashikaga 
1348Battle of ShijonawateOsaka PrefectureMoronao Taka, Masayuki Kusunoki
1349Motoji Ashikaga appointed as Kamakura KuboKanagawa PrefectureMr. Moto Ashikaga
1350Kanno DisturbanceNationwideTadayoshi Ashikaga, Tadayoshi Takamono
1359Yoshiaki Ashikaga becomes the second shogun.Kyoto2nd generation: Yoshiaki Ashikaga 
1368Yoshimitsu Ashikaga becomes the third shogun.Kyoto3rd generation: Yoshimitsu Ashikaga 
1379Koreki political changeKyotoYoriyuki Hosokawa
1391Meitoku RebellionKyotoUjikiyo Yamana, Yorimoto Hosokawa
1392Meitoku Peace Treaty, unification of the Northern and Southern CourtsKyoto 
1395Yoshimochi Ashikaga appointed as the 4th ShogunKyoto4th generation: Yoshimochi Ashikaga 
1398Established a system of three kanrei and four positions.KyotoYoshimitsu Ashikaga
1399Oei WarOsaka PrefectureYoshimitsu Ashikaga, Yoshihiro Ouchi
1401Start of Japan-Ming tradeKyotoYoshimitsu Ashikaga
1416Uesugi Zenshu's RebellionKanagawa PrefectureZenhide Uesugi, Mochio Ashikaga
1419Ōei's foreign invadersNagasaki Prefecture 
1423Yoshiyoshi Ashikaga appointed as the 5th ShogunKyoto5th generation: Yoshikazu Ashikaga 
1428Masanaga's uprisingShiga Prefecture 
1429Yoshinori Ashikaga appointed as the 6th ShogunKyoto6th generation: Yoshinori Ashikaga 
1438Eikyo no WarKantoMochiji Ashikaga, Norimi Uesugi
1441Kakichi RebellionKyotoMitsuyu Akamatsu
1442Yoshikatsu Ashikaga appointed as the 7th ShogunKyoto7th generation: Yoshikatsu Ashikaga 
1449Yoshimasa Ashikaga becomes the 8th ShogunKyoto8th generation: Yoshimasa Ashikaga 
1467Onin WarKyotoKatsumoto Hosokawa,Sozen Yamana,Tomiko Hino
1474Yoshihisa Ashikaga appointed as the 9th ShogunKyoto9th generation: Yoshinao Ashikaga 
1485Yamashiro Country UprisingKyoto 
1488Kaga Ikko IkkiIshikawa Prefecture 
1490Yoshiki Ashikaga appointed as the 10th ShogunKyoto10th generation: Ashikaga Yoshiki 
1493Meio political changeKyotoTomiko Hino,Masamoto Hosokawa
1495Yoshizumi Ashikaga appointed as the 11th ShogunKyoto11th generation: Yoshizumi Ashikaga 
1508Yoshitane Ashikaga (Yoshiki) reappointed as the 10th ShogunKyoto10th generation: Yoshitane Ashikaga 
1522Yoshiharu Ashikaga appointed as the 12th ShogunKyoto12th generation: Yoshiharu Ashikaga 
1547Yoshiteru Ashikaga appointed as the 13th ShogunKyoto13th generation:Yoshiteru Ashikaga 
1549Yoshiteru Ashikaga exiled to KyotoKyotoMiyoshi Nagayoshi
1552Yoshiteru Ashikaga makes peace with Nagayoshi MiyoshiKyotoMiyoshi Nagayoshi
1559Oda Nobunaga has an audience with Yoshiteru AshikagaKyotoOda Nobunaga
1568Oda Nobunaga goes to Kyoto to worship Yoshiaki AshikagaKyotoOda Nobunaga,Yoshiaki Ashikaga
1568Yoshihide Ashikaga appointed as the 14th ShogunKyoto14th generation: Yoshihide Ashikaga 
1568Yoshiaki Ashikaga becomes the 15th ShogunKyoto15th generation:Yoshiaki Ashikaga 
1573Oda Nobunaga and Yoshiaki are exiled from Kyoto, and the Muromachi shogunate falls.KyotoOda Nobunaga