Gotokuji TempleSetagaya-ku, Tokyo

Gotokuji Temple in Spring 1Gotokuji Temple in Spring 2Gotokuji Temple in Spring 3Gotokuji Temple in Spring 4Gotokuji Temple in Spring 5Gotokuji Temple in Spring 6Gotokuji Temple in Spring 7Gotokuji Temple in Spring 8Gotokuji Temple in Spring 9Gotokuji Temple in Spring 10
  • Gotokuji Temple in Spring 1
  • Gotokuji Temple in Spring 2
  • Gotokuji Temple in Spring 3
  • Gotokuji Temple in Spring 4
  • Gotokuji Temple in Spring 5
  • Gotokuji Temple in Spring 6
  • Gotokuji Temple in Spring 7
  • Gotokuji Temple in Spring 8
  • Gotokuji Temple in Spring 9
  • Gotokuji Temple in Spring 10
Gotokuji Temple DATA
SectSōtō school
Founding1480
address2-24-77 Gotokuji, Setagaya-ku, Tokyo
Access to Gotokuji Temple
About 5 minutes walk from Miyanosaka Station on the Tokyu Setagaya Line
Japanese Castle Photo Contest.03